gallery1

W pierwszych dniach września zakończyły się prace związane z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym drogi w miejscowości Depczyk. Roboty wykonano na odcinku 800 m.b., a koszt inwestycji zamknął się w kwocie 85 tys.zł. Znaczną część tej sumy (80 tys. zł) w formie dotacji przekazała Gmina Kleszczów. W najbliższym czasie w obrębie tej drogi wymieniane będą barierki na moście.

W ostatnim tygodniu września zaplanowano prace modernizacyjne trzykrotnego utrwalenia drogi w miejscowościach Wola Głupicka i Suchcice. Podobne prace, mniej więcej w tym samym czasie, wykonane zostaną w Podstole. Cały czas trwają roboty przygotowawcze związane z naprawą nawierzchni drogi w Gręboszowie. Nowy asfalt położony zostanie w październiku. Koszt przedsięwzięcia w kwocie ok. 250 tys. zł będzie częściowo dofinansowany z FOGR.

Do końca miesiąca mają zakończyć się również roboty drogowe związane z przebudową drogi gminnej w miejscowościach Wdowin-Suchcice. Zakres prac obejmuje wykonanie na długości 900 m.b.–w istniejącym śladzie–nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą istniejących przepustów oraz utwardzeniem poboczy tłuczniem. Całkowity koszt zadania to prawie 340 tys. zł.

Do 20 października zaplanowano wykonanie asfaltu na długości 420 m.b. drogi w Drużbicach, wraz ze wzmocnieniem poboczy. Inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi rozpoczętej w 2019 r. i ma na celu poprawę jej parametrów technicznych i eksploatacyjnych, aby mogła służyć mieszkańcom przez kolejne lata. Brakujące 115 metrów drogi, będące kontynuacją zadania z roku poprzedniego, zostanie wykonane również na odcinku Rasy-Bukowie Górne.

W miejscowości Zwierzyniec dokonano oczyszczenia rowu przy drodze asfaltowej, a w najbliższym czasie zaplanowano wzmocnienie nawierzchni przy poboczach metodą powierzchniowego utrwalenia na długości około 150 m.b.

W ostatnich miesiącach zrealizowano także nowe odcinki oświetlenia drogowego na terenie gminy Drużbice za kwotę blisko 70 tysięcy zł w miejscowościach: Rożniatowice „Pole”, Kącik, Głupice, Rasy, Brzezie-Czarny Las. W III kwartale roku planowane jest wykonanie oświetlenia drogowego we wsiach: Chynów, Rawicz i Gręboszów.

Ponadto opracowano dokumentację techniczną na wykonanie rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach: Drużbice- Kolonia, Wola Rożniatowska, Stefanów, Rawicz, Zabiełłów, Gręboszów i Teofilów.