gallery1

W piątek 11 września, podczas sesji Rady Gminy Drużbice, 17 osób z terenu gminy odebrało stypendia edukacyjne za wybitne wyniki w nauce.

Nagrody finansowe trafiły do 6 uczniów ze szkół podstawowych (najwyższa średnia 5,45) oraz 11 uczniów ze szkół średnich (najwyższa średnia to 5,28). Łączna pula wypłaconych nagród wyniosła 6.200 zł. Uczniowie, w zależności od osiągniętych wyników, otrzymali od 300 do 550 zł. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice wyróżnionych.