Fundacja Promocji Gmin Polskich

Gmina Drużbice podpisała umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. W ramach zadania zaplanowano przeszkolenie 96 mieszkańców naszej gminy z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjno - komunikacyjne, poprawią efektywność oraz jakość życia, podniosą umiejętności aktywnego korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia w zakresie różnych obszarów tematycznych – w zależności od zebranych grup uczestników, którzy będą mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych:

  • „Rodzic w Internecie”;
  • „Mój biznes w sieci”;
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”;
  • „Działam w sieciach społecznościowych”;
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog);
  • „Rolnik w sieci”;
  • „Kultura w sieci”.

W ramach zadania zakupiony zostanie również sprzęt komputerowy, który po okresie realizacji projektu zostanie przekazany do gminnych szkół.

O naborach na szkolenia będziemy informować na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz poprzez kurendy i plakaty.