Przyszła wiosna - ruszają inwestycje

Ponad 120 tysięcy złotych będzie kosztowała budowa wodociągu w miejscowości Wola Głupicka. Wykonawcę zadania wyłoniono w marcu, w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach tego zadania zostanie wybudowane 816 metrów bieżących rurociągu z rur PE wraz z odgałęzieniami i hydrantami. Podpisano także umowę z wykonawcą przydomowej oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie budynek komunalny w m. Zwierzyniec 44. Jej uruchomienie zaplanowano na czerwiec br. Oba zadania inwestycyjne o wartości prawie 200 tys. zł współfinansowane są z Budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Ponadto, już od dwóch miesięcy trwa budowa kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drużbice. W ostatnich dniach odebrano oświetlenie w m. Wadlew, które obejmowało budowę 7 stanowisk słupowych oraz 9 opraw oświetleniowych. W lutym z kolei, nowe oświetlenie zamontowano w m. Wdowin Kolonia - Hucisko.

Największym wyzwaniem inwestycyjnym w 2019 roku jest dalszy etap przebudowy remizy OSP w Drużbicach. Przetarg na realizację zadania już został ogłoszony. Termin składania ofert mija 10 kwietnia.