OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21-08-2018 r. pod numerem 606084-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m³ na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie, gm. Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 31-07-2018 r. pod numerem 597020-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30-07-2018 r. pod numerem 596218-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie, gm. Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09-08-2018 r. pod numerem 585580-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zakup energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28-06-2018 r. pod numerem 580587-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.410.000,00 zł