OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-06-2018 r. pod numerem 573091-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Pole Sucheckie, Gm. Drużbice - Etap II

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 5.06.2018 r. pod numerem 567927-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30-05-2018 r. pod numerem 566233-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30-05-2018 r. pod numerem 566054-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Podstoła-Zabiełłów, Gm. Drużbice - Etap II

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 2018-05-11 r. pod numerem 557025-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską