OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-11-2018 r. pod numerem 647779-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 05-11-2018 r. pod numerem 644389-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30-10-2018 r. pod numerem 642817-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zakup wraz z dostawą sprzętu ratownictwa technicznego oraz wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11-10-2018 r. pod numerem 634567-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Teresin, Wola Rożniatowska, Suchcice Pole, Wdowin Kolonia, Hucisko, gm. Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14-09-2018 r. pod numerem 617171-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rasy, Głupice Parcela, Brzezie, Gręboszów, Wadlew i Wdowin Kolonia, gm. Drużbice