OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 2018-05-08 r. pod numerem 554513-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Podstoła-Zabiełłów, Gm. Drużbice - Etap II

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 12.04.2018 r. pod numerem 543805-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09.04.2018 r. pod numerem 541894-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 29.03.2018 r. pod numerem 538461-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Przebudowa drogi w miejscowości Podstoła-Zabiełłów, Gm. Drużbice - Etap II

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 15.03.2018 r. pod numerem 527438-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice