Jeśli twoje dziecko chodzi już do publicznego punktu przedszkolnego i chcesz, żeby nadal do niego chodziło – złóż u dyrektora deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym punkcie przedszkolnym. Złożenie tej deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w punkcie przedszkolnym. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoim dotychczasowym punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Wzór deklaracji otrzymasz w punkcie przedszkolnym. Zrób to najpóźniej 7 dni przed rekrutacją (do 22.02.2024 r.).

 Jeśli chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola – weź udział w rekrutacji do przedszkola od 1.03.2024 r. do 22 marca 2024 r.

Rekrutacja odbywa się w terminach określonych:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice,

-  w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 - oraz kryteria określone przez Radę Gminy Drużbice.

Zarządzenie Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Drużbice z dnia 25 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr XXX/327/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Uchwala Nr XXXII/346/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w terminach określonych:

-  Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice,   

-   w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

-  oraz kryteria określone przez Radę Gminy Drużbice.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Kandydatów przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Drużbice z dnia 25 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr XXX/326/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240129_szit_szit.png

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 (Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030) wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 swoim zasięgiem obejmie 25 gmin:

Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Radomsko, Miasto Bełchatów, Gminę Rozprza, Gminę Sulejów, Gminę Wolbórz, Gminę Gorzkowice, Gminę Grabica, Gminę Moszczenica, Gminę Wola Krzysztoporska Gminę Czarnocin, Gminę Kamieńsk, Gminę Dobryszyce, Gminę Gidle, Gminę Gomunice, Gminę Kobiele Wielkie, Gminę Kodrąb, Gminę Ładzice, Gminę Radomsko, Gminę Bełchatów, Gminę Drużbice, Gminę Kleszczów, Gminę Kluki, Gminę Szczerców, Gminę Zelów

Charakterystyczne dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. podjęcie inwestycji o charakterze ponadlokalnym. Wspólna Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030 zapewni zachowanie spójności oraz pozwoli na zacieśnianie współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Umożliwi także dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zaplanowanych projektów z różnych programów unijnych.

Przebieg konsultacji:

  • Konsultacje odbywają się w dniach 29.01-04.03.2024 r. Projekt Strategii ZIT wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularzem uwag dostępne są pod poniższym linkiem:

https://druzbice.bip.gov.pl/tablica-ogloszen/strategia-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych.html

  • Wypełniony formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: "KONSULTACJE STRATEGII ZIT MOF"
  • Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag osobiście w siedzibie Urzędu w miejscu zamieszkania, bądź wysyłając na adres Drużbice 77A, 97-403 Drużbice (sekretariat urzędu).
  • W dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 17:00 odbędzie się otwarte SPOTKANIE KONSULTACYJNE ONLINE, a link do spotkania (będzie aktywny w dniu 21.02.2024 roku):

Dołącz do spotkania - Zoom
https://zoom.us/j/99352660056?pwd=M3hKVXRUcEMvWXkvT1QrbEhYYmJmdz09

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategia ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030