b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240119_dofinansowanie_dofinansowanie.png

 Trwa nowy nabór w ramach działania 09.01 "Gospodarka w transformacji"! To świetna szansa dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu jednej z 35 wybranych gmin województwa łódzkiego. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2024 r., dlatego nie zwlekaj – zgłoś swój projekt już teraz abyśmy mogli działać!

 

 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Przedsiębiorstwa MŚP z siedzibą lub oddziałem w jednej z wybranych gmin na terenie województwa łódzkiego.

 

 KWOTA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie sięga imponujących 85%, co może znacząco wspomóc realizację planowanych inwestycji.

 

 OBSZARY PROJEKTÓW

W aktualnym naborze wsparcie obejmuje projekty związane z:

 

Wdrożeniem rozwiązań efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,

Wprowadzeniem rozwiązań Przemysłu 4.0, takich jak:

Big Data i analiza danych,

Roboty przemysłowe,

Przemysłowy Internet rzeczy,

Integracja IT/OT i systemy cyber-fizyczne (CPS),

Cyberbezpieczeństwo,

Chmura obliczeniowa,

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,

Sztuczna inteligencja,

Blockchain,

Druk addytywny (druk 3D),

Łączność w technologii 5G,

BIM (Building Information Modelling),

Technologie kwantowe (Quantum Computing),

Mikroelektronika.

 KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Projekty mogą obejmować różnorodne koszty, takie jak:

 

Zwiększenie efektywności energetycznej,

Zakup robotów i materiałów budowlanych,

Wartości niematerialne i prawne,

Działania promocyjne,

Środki trwałe.

 PODMIOTY KONIECZNE DO WNIOSEK

Zapraszamy przedsiębiorstwa z sektora MŚP do aktywnego udziału w naborze i kontaktu z Innowia Polska.

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z informacjami  o „specjalnym” trybie rejestracji instytucji opieki utworzonych w ramach Programu wszystkich podmiotów, tworzących teraz lub w przyszłości instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków w ramach programu "Sołectwo na plus".

W ramach pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację celową, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

Celem  naboru jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 

Czas realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15 000 000,00 zł.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa  15 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do 11.01.2024 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie naboru wniosków