Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z informacjami  o „specjalnym” trybie rejestracji instytucji opieki utworzonych w ramach Programu wszystkich podmiotów, tworzących teraz lub w przyszłości instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow