b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220422_plakat_plakat.jpg

26 kwietnia 2022 r. w godz. 12:00-14:30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach, Drużbice 20 - będzie można skorzystać z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Podczas indywidualnych konsultacji MPI, każdy zainteresowany może otrzymać informację m.in. w zakresie środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, a także wiadomości o aktualnych i planowanych konkursach w ramach Funduszy Europejskich.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220421_rolnicy_rolnicy.PNG

Wychodząc na przeciw potrzebom rolników Wójt Gminy Drużbice zachęca do skorzystania z profesjonalnej pomocy Pana Jarosława Janaszewskiego – radnego powiatowego, przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w formie elektronicznej. Spotkania z doradcą zaplanowano w dniach: 28 i 29 kwietnia oraz 2 maja 2022r. w godz. 15:15 - 18:00, w Gminnej Bibliotece w Drużbicach. Do wypełnienia e - wniosku niezbędne będą następujące dane: numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”, wielkość i rodzaj powierzchni uprawowych.
b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220420_list_list3.jpg

15 kwietnia br. Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki podpisał list intencyjny, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego powiatu bełchatowskiego w 2022 roku. List intencyjny, który podpisali również włodarze innych gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, określa zasady, na jakich Gmina Bełchatów będzie w tym roku dystrybuować pomoc dla gmin. Gminie Drużbice przyznano 2.448.325,47 zł.

fot. UG Bełchatów/Facebook

b_230_0_16777215_00_images_odleglosc.jpg

Gmina Drużbice w ramach programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przystąpiła do realizacji Modułu II mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu Seniorom zostaną udostępnione specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  1. przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,

  2. detektor upadku,

  3. czujnik zdjęcia opaski,

  4. lokalizator GPS,

  5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

  7. sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Udział w programie będzie bezpłatny. Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy socjalni tel. 44 631-10-13 wew. 1 lub 2 lub 3.

gallery1

30 marca br. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w konkursie „Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego” – edycja II. Konkurs został zorganizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Celem konkursu było wyłonienie Najlepszego producenta Wiejskiej Kiełbasy. Brane pod uwagę była nie tylko produkcja wędliniarska, ale również promowanie i upowszechnianie tradycyjnych i lokalnych wyrobów. Laureatem konkursu reprezentującego Gminę Drużbice był Pan Tomasz Szczepański. Specjalną nagrodę za udział i promocję gminy wręczył Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki.

Fotografie udostępnione dzięki uprzejmości ŁODR O/ Piotrków Trybunalski.

pszok5.png

Informujemy, że dnia 16 kwietnia 2022 r. Wielka Sobota- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący się w Drużbice – Kolonia 86 będzie czynny w godzinach od 8:00 do 12:00.