b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230725_susza_susza.png

Informujemy, że rolnicy poszkodowani na skutek suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji – „Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępną pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign. Wniosek w aplikacji może zostać złożony do 15 października 2023 roku.

Obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanych przez IUNG-PIB Puławy.

Jeżeli ocena skutków suszy czy innej klęski żywiołowej wyliczona w ww. aplikacji, nie będzie odpowiadać wnioskodawcy, wówczas rolnik będzie można złożyć wniosek do tut. Urzędu o oszacowanie strat przez komisję suszową. Warto jednak pamiętać, że oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniała do uzyskania pomocy suszowej. Komisja powołana przez Wojewodę dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.