gallery1

Jak komunikować się by nas dobrze rozumiano?Jak zarządzać sobą by odnieść sukces? Jak działać skutecznie i motywować do działania innych? Na te pytania odpowiedzi udzielał sam Krzysztof Ibisz- prezenter TV, który swoim wystąpieniem inaugurował tegoroczne Forum Promocji Województwa Łódzkiego. Wśród prelegentów znaleźli się także między innymi: Paweł Tkaczyk, Michał Kasprzyk, Tamara Bieńkowska, Patrycja Obara, Tomasz Kudła, Julita Dąbrowska, Michał Basiński.

Forum Promocji Województwa Łódzkiego jest cyklicznym wydarzeniem mającym na celu wspieranie procesu budowania marek regionalnych oraz lokalnych. Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, tworzenia nowych idei, programów i wspólnych działań na rzecz rozwoju. W trakcie dwudniowej konferencji omawiano dobre praktyki w marketingu terytorialnym oraz tematy związane z promocją marek lokalnych i budowaniem wizerunku. W Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2018 udział wzięła Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska.