gallery1

Odświętnie ubrani i w prawdziwie wakacyjnych nastrojach uczniowie zakończyli rok szkolny 2017/2018. Zanim jednak po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, dzieci i młodzież odebrali świadectwa dające im promocję do następnej klasy. We wszystkich uroczystościach udział wzięła Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, która wręczyła Nagrody Wójta dla najzdolniejszych uczniów. W Publicznym Gimnazjum w Rasach nagrodę otrzymały: Karina Lubońska oraz Karolina Sadurska, natomiast w Szkole Podstawowej w Rasach Kinga Staszek. Wójt Gminy Drużbice, Przewodniczący Rady Gminy Drużbice, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski podziękowali również Pani Annie Pilniak- byłej już Dyrektorce za owocną współpracę i powitali nową szefową placówki Panią Agnieszkę Wdowiak.

Zmiana na stanowisku dyrektora czeka również Szkołę Podstawową w Wadlewie. Obecny Dyrektor Pan Krzysztof Urban złożył rezygnację i funkcję dyrektora pełnił będzie tylko do końca sierpnia.

Wśród uczniów z podstawówki w Wadlewie najwyższą średnią ocen uzyskała Angelika Sadurska i to właśnie ona otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Drużbice. Z kolei w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach nieprzeciętnymi umiejętnościami w mijającym roku szkolnym wykazały się: Marta Piestrzyńska i Natalia Szumigaj.

Wszystkim uczniom, pedagogom i obsłudze szkół dziękujemy za wytężoną pracę i życzymy udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.