Mieszkańcy Sołectwa Bukowia Górnego

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.151.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa w Bukowiu Górnym zawiadamiam, że w dniu 15 września 2022 roku o godz. 18.00 (I termin), o godz. 18.30 (II termin) w Sali OSP w Bukowiu Górnym odbędzie się zebranie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Bukowia Górnego.

Zarządzenie Nr 0050.151.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 23 sierpnia 2022 roku