gallery1

Drodzy Mieszkańcy!

Niebawem nowy rok szkolny!

 Na uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach czeka niespodzianka :)

Bowiem pracownia informatyczna została doposażona w 8 nowych komputer6w  i monitor6w, 22 krzesła oraz myszki, klawiatury i dysk zewnętrzny.

Sprzęt został zakupiony z darowizny  przekazanej przez Fundacji PGE w ramach projektu "Bezpieczna technologia informacyjno-komunikacyjna oknem na świat".