W związku z planowanym pozyskaniem środków na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, Wójt Gminy Drużbice zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej ilości posiadanych odpadów  (w tonach) tj.:

– folii rolniczej,

– siatki i sznurków do owijania balotów,

– opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Drużbice do dnia 30 lipca 2021 roku.

Wzór dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu www.druzbice.pl  lub   w Urzędzie Gminy Drużbice (pokój numer 7).

Warunkiem odbioru będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wiosek odpady rolników