b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210702_zosp_zosp.JPG

Tydzień temu, 25 czerwca 2021 roku, w sali OSP Drużbice zebrali się delegaci wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Drużbice. Spotkanie to było bardzo ważne ze względu na trwającą w tym roku kampanie wyborczo – sprawozdawczą wśród jednostek ochotniczych straży pożarnych w całym kraju. Po wysłuchaniu sprawozdań zebrani delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Na zjeździe przedstawiono również plan działalności na rok 2021, który uzyskał aprobatę przedstawicieli jednostek. Po zatwierdzeniu wszystkich stosownych sprawozdań delegaci podjęli uchwałę o powołaniu nowych władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Drużbicach, który po ukonstytuowaniu się będzie pracował w następującym składzie:

Prezes                               – dh Maciej Olejnik

I Wiceprezes                  – dh Józef Bartkiewicz

II Wiceprezes                 – dh Grzegorz Adamczyk

Komendant Gminny    – dh Łukasz Bartosik

Sekretarz                         – dh Dariusz Grodzki

Skarbnik                           – dh Stanisław Wojtyra

Członkowie Zarządu:  –dh Adam Gajda

                                            – dh Jarosław Antczak

                                            – dh Mariusz Światłowski

                                            – dh Antoni Wędzik

                                            – dh Adam Pstrokoński

                                            – dh Bogdan Zawiślak

                                            – dh Sławomir Wlazeł

Po wyborach nowego Zarządu głos zabrał Wójt Gminy Drużbice – Pan Tomasz Głowacki. Podziękował za dotychczasową współprace ustępującemu Zarządowi, jednocześnie życząc sukcesów nowopowstałemu. Szczególnie serdecznie podziękował dh Józefowi Bartkiewiczowi za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego przez 25 lat. Koledzy druhowie również postanowili uczcić wieloletnią służbę Józefa Bartkiewicza podejmując uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Komendanta Gminnego Oddziału Związku OSP RP w Drużbicach. Kończąc spotkanie delegatów oddziału Gminnego ZOSP RP w Drużbicach Prezes – Maciej Olejnik życzył wszystkim powodzenia na Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które miały miejsce następnego dnia.

Relacje z Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych można przeczytać -> tutaj