Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Podstoła

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Podstoła w sprawie zmiany statutu Sołectwa Podstoła zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz. 17.00 (I termin), o godz. 17.15 (II termin) w Sali OSP w Podstole odbędzie się Zebranie Wiejskie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa w sprawie zmiany statutu Sołectwa Podstoła.

Status sołectwa Podstoła