gallery1

W piątek – 23 listopada o godz. 9.30 rozpoczęła się sesja inauguracyjna nowo wybranej Rady Gminy Drużbice w kadencji 2018-2023. Radni złożyli ślubowanie, ale nie wybrali przewodniczącego. W związku z tym Wójt elekt nie złożył ślubowania, a sesję przerwano i odroczono do następnego czwartku.

Posiedzenie pierwszej sesji poprowadziła przewodnicząca seniorka - Krystyna Wardal, nowi radni otrzymali zaświadczenie o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. Nie wybrali jednak spośród siebie przewodniczącego. Kandydatura była tylko jedna. Do objęcia tej funkcji zaproponowano radną Sylwię Stelmach – Piątkowską. Odbyło się tajne głosowanie, w którym wzięło udział 14 radnych. Po podliczeniu głosów komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki : 7 radnych głosowało za i 7 przeciw. Kandydatka nie uzyskała więc wymaganej większości głosów. Dlatego też, po krótkiej przerwie, radni zdecydowali, że sesja zostanie wznowiona w czwartek, 29 listopada, o godzinie 14.00.

Mimo tego, I sesja nowej kadencji Rady Gminy nie straciła na swym uroczystym charakterze. Podziękowania, życzenia i piękne kwiaty dla ustępującej Wójt Pani Bożeny Zielińskiej oraz Wójta elekta Tomasza Głowackiego, złożyli dyrektorzy placówek oświatowych, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy Drużbice minionej kadencji, radni oraz Sekretarz, Skarbnik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownicy referatów Urzędu Gminy w Drużbicach w imieniu wszystkich pracowników.