gallery1

Wznowione obrady I sesji Rady Gminy Drużbice w kadencji 2018-2023, w dniu 29 listopada 2018 r., rozpoczęły się uroczystym zaprzysiężeniem nowego Wójta Gminy Drużbice. Pan Tomasz Głowacki ślubował, że dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd będzie sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Nowemu Wójtowi pogratulowała ustępująca Wójt Pani Bożena Zielińska, Radni oraz obecni na sesji goście. Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego. Radni jednogłośnie zdecydowali, że funkcję tę pełnić będzie Sylwia Stelmach &ndsh; Piątkowska. Szefową Rady udało się wybrać w drugim głosowaniu. Pierwsze, w którym na to stanowisko zaproponowano także Piotra Kociołka, przyniosło remis 7 do 7.

Po przejęciu prowadzenia sesji przez nowo wybraną Przewodniczącą Rady Gminy Drużbice, porządek obrad rozszerzono o punkt dotyczący wyboru wiceprzewodniczących. Kandydaci byli dwaj: Piotr Dobrosik i Piotr Kociołek – obaj zostali wybrani jednogłośnie. Kolejna sesja odbędzie się we wtorek, 4 grudnia.