Gmina Drużbice pozyskała fundusze z WFOŚiGW w łączonej kwocie 23 352,00 zł. na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w ZSP w Drużbicach oraz Szkole Podstawowej w Rasach.

Zadanie pn. „Co z tym smogiem?” realizowane będzie w ZSP w Drużbicach, natomiast „Stop niskiej emisji” w Szkole Podstawowej w Rasach. W ramach powyższych zadań planowany jest zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów tematycznych oraz konkursów.

Dzięki otrzymanej dotacji nasze dzieci i młodzież będą mogły kształtować swoje umiejętności i w ciekawy sposób zdobywać wiedzę z zakresu ekologii.