logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn. : „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 760.927,45 zł brutto

Dofinansowanie: pożyczka w kwocie 287.203,00 zł, dotacja w wysokości 40% kwoty możliwego dofinansowania tj. 191.468,00 zł

Zakres projektu: roboty przygotowawcze, ocieplenie ścian powyżej i poniżej poziomu terenu, stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie stropodachu, dach i orynnowanie, oświetlenie, roboty dodatkowe oraz uzupełniające.

www.zainwestujwekologie.pl

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Stop niskiej emisji” realizowany w Publicznym Gimnazjum w Drużbicach z/s w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 7.182,00 zł brutto

Dofinansowanie:dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 5.836,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i warsztatów terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Co z tym smogiem?” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 20.721,00 zł brutto

Dofinansowanie:dotacja w wysokości do 85% wartości ogólnej, tj. 17.516,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek i warsztatów terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice”

zrealizowane zostało przy udziale środków budżetowych Powiatu Bełchatowskiego

Wartość ogólna zadania: 5.983,80 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 80% wartości ogólnej, tj. 4.787,04 zł

W ramach zadania: usunięto i unieszkodliwiono 20,002 Mg wyrobów azbestowych.

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku hydroforni w Suchcicach, gmina Drużbice” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 142.806,12 zł brutto

Dofinansowanie:pożyczka do 95% kosztów całkowitych tj. 119.431,00 zł

Zakres projektu: roboty przygotowawcze i demontażowe, docieplenie dachu i ścian, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie i orynnowanie, opaska wokół budynku, instalacja odgromowa i oświetleniowa, modernizacja sposobu ogrzewania.

www.zainwestujwekologie.pl