logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku hydroforni w Suchcicach, gmina Drużbice” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 142.806,12 zł brutto

Dofinansowanie:pożyczka do 95% kosztów całkowitych tj. 119.431,00 zł

Zakres projektu: roboty przygotowawcze i demontażowe, docieplenie dachu i ścian, stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie i orynnowanie, opaska wokół budynku, instalacja odgromowa i oświetleniowa, modernizacja sposobu ogrzewania.

www.zainwestujwekologie.pl