logo z Wami zmieniamy łodzkie

Zadanie pn.: „Nasza Integracja - Utworzenie placu zabaw w miejscowości Teresin” współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wartość ogólna zadania: 7 600,00 zł

Źródła finansowania:

  • dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 5 000,00 zł
  • pozostałe źródła finansowania:
    • budżet Gminy Drużbice – 1 200,00 zł
    • sponsorzy – 1 400,00 zł

Zakres projektu: utworzenie placu zabaw w miejscowości Teresin.