Z Wami zmieniamy łódzkie

Zadanie pn. : „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Sołectwa Wdowin” było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wartość ogólna zadania: 6 205,00 zł

Źródła finansowania:

  • dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 4 605,00 zł
  • pozostałe źródła finansowania:
    • budżet Gminy Drużbice – 1 600,00 zł

Zakres projektu: Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, poprawa dostępu do bazy sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wdowin.