logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn. : „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2018 r.” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 14.783,73 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 12.413,00 zł

Zakres projektu: usunięcie i unieszkodliwienie 46,560 Mg wyrobów azbestowych.

www.zainwestujwekologie.pl