Z Wami zmieniamy łódzkie

Zadanie pn. : „Zagospodarowanie terenu – Hucisko” było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wartość ogólna zadania: 4 096,00 zł

Źródła finansowania:

  • dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – 2 900,00 zł
  • pozostałe źródła finansowania:
    • budżet Gminy Drużbice – 596,00 zł
    • sponsorzy – 600,00 zł

Zakres projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa Hucisko.