logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn. : „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców na terenie Gminy Drużbice” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 683.697,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. 294.332,00 zł

Zakres projektu: likwidacja u mieszkańców Gminy Drużbice lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

www.zainwestujwekologie.pl