gallery1

W 2019 roku kontynuowana jest bezpłatna pomoc prawników w powiecie bełchatowskim. Wzorem lat ubiegłych radcy dyżurują w siedzibie Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Bełchatowie, a także w Zelowie i Szczercowie. W Kleszczowie natomiast działa nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obecnie z pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Kurenda - zwrot podatju akcyzowego

Wójt Gminy Drużbice, informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2247), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., producent rolny, który oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzi także chów lub hodowlę bydła może ubiegać się o wyższy zwrot podatku akcyzowego.

Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Zarząd Koła Łowieckiego nr 49 „Hubert” w Drużbicach informuje, że w dniach:

  • 19 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Drużbice zostanie przeprowadzone polowanie zbiorowe.

Informujemy, że 17 stycznia 2019 r. uruchomiona zostanie kasa Urzędu Gminy Drużbice. Kasa nie będzie obsługiwać indywidualnych kont bankowych tzn. nie będzie można dokonywać wypłat i przelewów z kont osobistych, prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy punkt kasowy został zamknięty w wyniku podjętej decyzji przez Bank Spółdzielczy w Bełchatowie.

Wójt Gminy Drużbice przypomina właścicielom/zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego poprzez sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej.

Apel Wojewody Łódzkiego

Szanowni Państwo,

w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obfitującymi w ekstremalne warunki pogodowe, od śnieżyc i ostrego mrozu począwszy, na intensywnych roztopach kończąc, mając na uwadze szeroko pojętą dbałością o zdrowie i życie mieszkańców naszego województwa zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia wykonania obowiązków niedopuszczenia do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg.

Informacja Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

W zawiązku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) informuję, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi www.wios.lodz.pl od dnia 1 stycznia będzie zamieszczony numer telefonu 721 111 213, na który będzie możliwość zgłaszania interwencji dotyczących przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym z zakresu gospodarki odpadami.

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

Piotr Maks