UWAGA! Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana  pod uwagę w tym programie.  Nabór wniosków będzie trwał  do 28.02.2023r.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Drużbicach.  Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 7 oraz ze strony internetowej www.druzbice.pl

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Drużbice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą  do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Drużbice.

Wniosek