Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Kazimierzów, dz. nr ewid. 113/1 o pow. 1,2336 ha; dz. nr ewid. 113/2
o pow. 1,3674 ha; dz. nr ewid. 192/1 o pow. 0,8312 ha. Łączna powierzchnia do wydzierżawienia 3,4322 ha.