Wymiana pojemników na surowce suche

W dniach 01 - 04 lutego 2019 r. będą wymieniane pojemniki na surowce suche!!! Dotyczy nieruchomości, które mają odbiór odpadów 1 lutego !!!

Pojemniki, które były koloru zielonego z żółtą klapą będą zabierane, a zostaną podstawione na nieruchomość pojemniki całe w kolorze żółtym.

Prosimy udostępnić pojemniki na czas opróżnienia oraz po opróżnieniu nie chować na  posesję do czasu wymiany pojemnika na cały żółty (łącznie do poniedziałku 04.02.2019 r. prosimy pozostawić pojemnik przed posesją do czasu wymiany).