Od 1 lutego 2019 roku zmieniają się stawki opłat za wywóz śmieci. Za odpady segregowane mieszkańcy Gminy Drużbice zapłacą 10 zł miesięcznie od domownika, z kolei za śmieci zmieszane 20 zł od każdej osoby zamieszkującej gospodarstwo.

Podwyżka wynika z rosnących w całej Polsce kosztów odbioru odpadów, które spowodowane są m.in. wprowadzeniem nowej kolorystyki pojemników oraz dodatkowego odbioru bioodpadów, a także systematycznym zwiększaniem ilości odpadów zmieszanych – również z terenu naszej gminy. Pomimo podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Drużbice i tak będzie dopłacać do kosztów odbioru ok. 120.000,00 zł rocznie.

Śmieci nadal odbierać będzie spółka EKO - REGION.

Od 1 stycznia 2019 roku z kolei weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów oraz kolory i oznaczenia pojemników. Jest to podyktowane wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Co dokładnie się zmienia?

  1. POJEMNIK ZIELONY będzie przeznaczony do zbiórki szkła, natomiast pojemnik z pomarańczową klapą na niesegregowane zmieszane odpady komunalne.
  2. DODATKOWY POJEMNIK – brązowy na odpady BIO ( w okresie listopad – marzec na popiół, kwiecień - październik bioodpady).
  3. DODATKOWY WOREK – niebieski przeznaczony do zbiórki papieru i makulatury.
  4. WYMIANA POJEMNIKA – pojemnik zielony z żółta klapą zostanie wymieniony na pojemnik cały żółty z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne.

KALENDARZYKI odbioru odpadów oraz informacje dotyczące sposobu zbierania i segregowania odpadów znajdują się u sołtysów oraz w załącznikach poniżej.