Plakat konkursu

POLSKA TO KRAJ HISTORYCZNY - POKAŻ JEJ WALORY NA FOTOGRAFII I POJEDŹ DO BRUKSELI!

W setną rocznicę odzyskania niepodległości niezrzeszony europoseł Jacek Saryusz-Wolski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.

Wykonaj fotografię ukazującą historyczne piękno Polski i wygraj wyjazd studyjny do Brukseli (Wyjazd w drugiej połowie października br.)

Na prace czekamy do 31 sierpnia br.

– Uczczenie 100-lecia Niepodległości Polski;
– kształtowanie postaw wobec wartości i tradycji narodowych;
– rozwijanie zainteresowania historią kraju;
– Promocja i pokazanie piękna Polski;
– kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez rozwijanie zdolności plastycznych;
– zaangażowanie dzieci i młodzież w działalność twórczą;
– wpieranie uczniów uzdolnionych poprzez rozwijanie u nich wrażliwości artystycznej i kreatywności.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Szczegóły: www.saryusz-wolski.pl

Regulamin konkursu