gallery1

Ważnym wydarzeniem w życiu każdego „pierwszaka” jest dzień ślubowania, wówczas staje się on pełnoprawnym uczniem szkoły. Dzieci na tę chwilę czekają bardzo niecierpliwie. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.

Uczniowie szkół w Drużbicach, Rasach i Wadlewie złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów szkoły.

Z tej okazji odświętnie ubrane dzieci z klasy pierwszej, w żakowskich czapkach na głowach, śmiało wkroczyły na scenę i przedstawiły swój program artystyczny, wykazując w nim, iż w pełni zasłużyli na miano ucznia szkoły. Dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze, chcąc udowodnić wszystkim zebranym, że w czasie dotychczasowego pobytu w szkole wiele już się nauczyły i są pełni zapału do zdobywania wiedzy.

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzę Wam wielu sukcesów w nauce i uśmiechu na co dzień – Wójt Gminy Drużbice Bożena Zielińska.