gallery1

Ludność od zarania dziejów ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi zdarzeniami losowymi. Różnorodność zagrożeń czasu pokoju pomimo coraz doskonalszych systemów zabezpieczeń ciągle wzrasta i możemy tylko przypuszczać jak będą się rozwijały wraz z rozwojem cywilizacji.

22 czerwca w Urzędzie Gminy w Drużbicach odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zaplanowane spotkanie miało na celu omówienie kilku sfer związanych z bezpieczeństwem Mieszkańców Gminy, nie tylko w czasie sytuacji kryzysowych, kiedy uruchamiane są szersze działania, ale również wtedy, kiedy należy działać prewencyjne, aby uniknąć miejscowych zagrożeń.

Podczas posiedzenia dokładnie przeanalizowano aktualną sytuację pogodową i wynikające z niej zagrożenia. Omówiono system ostrzegania i alarmowania ludności na wypadek zagrożenia oraz najważniejsze dokumenty związane z problematyką zarządzania kryzysowego, które wpłynęły do Urzędu w ostatnim czasie. Z uwagi na fakt, iż rozpoczęło się lato, istotnym punktem posiedzenia była również analiza bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.