W związku z podjęciem przez samorząd gminy Drużbice prac nad strategią rozwiązywania problemów społecznych ( na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienia ankiety, mającej na celu poznanie opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 18.09.2023r.

Link do ankiety:

Ankieta „Problemy społeczne w środowisku lokalnym”

Ankieta jest także dostępna w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach (pokój nr 4).