gallery1

30 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki wraz z Panią Skarbnik Gminy Drużbice Grażyną Niemczyk, podpisał umowę na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania p.n. " Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

Na terenie naszej gminy pierwszy etap to miejscowość Zwierzyniec na odcinku drogi długości 0,86 km

Kwota dofinansowania to 80 580 zł