gallery1

W dniu wczorajszym  27 czerwca 2023 r. odbyła się LII Sesja Rady Gminy Drużbice.

Po debacie i rozpatrzeniu Raportu o Stanie Gminy Drużbice za rok 2022 Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice Panu Tomaszowi Głowackiemu wotum zaufania oraz przegłosowali udzielenie Wójtowi absolutorium.