Na podstawie Zarządzenia Nr 120.9.2023 Wójta Gminy Drużbice z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa w Bukowiu Dolnym, zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2023 roku o godz. 17.00 (I termin) w budynku szkoły w Suchcicach 61 odbędzie się Zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Bukowia Dolnego.