b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230130_krokus_krokus.jpg

W miniony piątek przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli udział w pięknej uroczystości. Podczas otwartego mitingu AA Pan Adam obchodził 20 rocznicę trzeźwości. Były kwiaty, życzenia i słodki poczęstunek. Uczestnicy mitingu dzielili się swoimi doświadczeniami na drodze trzeźwienia. Wspominali moment, kiedy dostrzegli, że alkohol stanowi w ich życiu źródło problemów osobistych, rodzinnych, zawodowych. Mówili także o tym, co pomaga im, dzień po dniu utrzymywać trzeźwość od alkoholu. Serdeczna, życzliwa atmosfera spotkania, otwartość na drugiego człowieka i radość uczestników z tego, że żyją w trzeźwości dały nam, członkom Komisji dużo pozytywnej energii i wzmocnienie poczucia sensu do dalszej pracy na rzecz ograniczania problemów wynikających z używania alkoholu.

Panu Adamowi, a także pozostałym członkom AA życzymy kolejnych pięknych rocznic trzeźwości.

Natomiast osoby, które dostrzegają, że alkohol jest bardzo ważną rzeczą w ich życiu lub życiu ich najbliższych zachęcamy do przyjścia na miting AA w Drużbicach. Mitingi odbywają się w salce katechetycznej przy Parafii Św. Rocha w każdy piątek od 18.00 do 20.00 w okresie zimowym oraz od 19.00 do 21.00 w okresie letnim.

Zapraszamy również do kontaktu z GKRPA, Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 7, w godzinach pracy GOPS oraz do skorzystania ze specjalistycznej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym (Drużbice 20, wejście przez Ośrodek Zdrowia), w którym w każdy wtorek od 16.00 do 18.00 można otrzymać pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniami, a w drugi i czwarty czwartek miesiąca od 16.00 do 18.00 pomoc w zakresie problemów związanych z przemocą a także zaburzeniami odżywiania.