W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w jej tworzeniu poprzez wypełnienie niniejszej ankiety "Badanie potrzeb mieszkańców Dolina Grabi". Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru. Ankietę można wypełniać do dnia 30 października 2022 r.
 
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 12 minut.