Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach,

na stronie internetowej urzędu Gminy Drużbice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Drużbicach zostało wywieszone

ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące oddania nieruchomości w dzierżawę można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew.20.

Zarządzenie Nr 0050.149.2022 Wójta Gminy Drużbice

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Rasy, który odbył się w dniu 26 września 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Drużbicach.