Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Wola Rożniatowska zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godz. 17.30 (I termin), o godz. 18.00 (II termin) w Sali OSP w Rożniatowicach odbędzie się Zebranie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Wola Rożniatowska.

Zarządzenie 0050.55.2022