gallery1

Mieszkańcy gminy Drużbice pomagają jak mogą, zbiórka darów dla Ukrainy prowadzona jest w wielu miejscach na terenie naszej gminy.

Przypominamy, że gminny punkt darów znajduje się w świetlicy wiejskiej OSP Wadlew, można dary dowieźć po wcześniejszym zgłoszonym uprzednim kontakcie telefonicznym pod. nr tel. 785 180 531 lub 667 626 420 lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Drużbicach 77a w godzinach urzędowania.

Do gminnego punktu zbiórki dotarły już m.in. dary od społeczności szkolnej ze szkoły w Wadlewie, Drużbicach i Rasach, mieszkańców Sołectwa Rasy i Rożniatowice, Grupy Producentów Rolnych Suflidowo oraz indywidualnych darczyńców.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc! Druhom z OSP Podstoła, OSP Rasy i OSP Rożniatowice dziękujemy za pomoc w transporcie darów, a rodzicom z Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Wadlewie dziękujemy za pełnienie dyżurów w gminnym punkcie zbiórki.