Wójt Gminy Drużbice poniżej przekazuje zaproszenie Starosty Powiatu Bełchatowskiego na warsztaty strategiczne dla Interesariuszy Powiatu Bełchatowskiego:

 

herb.jpg

 

 

ZAPROSZENIE

na warsztaty strategiczne dla Interesariuszy Powiatu Bełchatowskiego

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bełchatowskiego!

 

Starosta Powiatu Bełchatowskiego Dorota Pędziwiatr serdecznie zaprasza Państwa na warsztaty dotyczące strategicznych kierunków i najważniejszych projektów dla Powiatu Bełchatowskiego w związku z opracowywaną Strategią Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2021 – 2030 wraz z Programem Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego oraz przeprowadzeniem konsultacji społecznych i opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem najbliższego spotkania jest włączenie Państwa do wypracowania kierunków rozwoju, a także poznania Państwa opinii na temat możliwości i potrzeb wynikających z Państwa uwarunkowań.          

Miejsce spotkania: Świetlica Wiejska w Sali OSP w Drużbicach                       

Data spotkania: 12.08.2021r. (czwartek) godz. 12.00

Planowany przebieg spotkania:

12:00 - 12:15 

Przywitanie i omówienie celów warsztatu

p. Maciej Kowalczyk – przedstawiciel Konsorcjum,

12:15 – 12:30

Sesje inspiracyjne

p. Maciej Kowalczyk speech: Fundusz RPO oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

12:30 – 13:30

Warsztat mapowanie wyzwań: zaproszeni Interesariusze

p. Maciej Kowalczyk
p. Klaudia Laskowska

Pheno Horizon

13:30 – 13:50

Podsumowanie spotkania, dalsze kroki

p. Maciej Kowalczyk – przedstawiciel Konsorcjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Będzie nam bardzo miło spotkać się z Państwem i porozmawiać o problemach, wyzwaniach i przyszłych projektach!

UWAGA:

Spotkanie poprowadzone zostanie w formule „na żywo” z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zapewniających ochronę przed kontaktem między uczestnikami spotkania. Prosimy o przybycie w maseczkach zakrywających usta i nos. Podczas spotkania uczestnicy będą proszeni o zachowanie wymaganego dystansu między sobą.