b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210731_syreny_syreny.jpg

W najbliższą niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku, o godz. 17.00 na terenie Gminy Drużbice zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności z wykorzystaniem syren alarmowych w jednostkach OSP, mający na celu sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych, a jednocześnie umożliwiający upamiętnienie 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dźwięk syren rozlegać się będzie przez 1 minutę.

Na obszarze naszego województwa powyższy zamiar został wdrożony Zarządzeniem Nr 164/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Zakres formalny sankcjonujący prowadzenie treningu, wskazany został w § 10 ust 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96.)