gallery1

Na początku kwietnia Wójt Gminy Drużbice podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kleszczów w ramach Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Pozyskane środki w kwocie 649.205,00 zł i będą przeznaczone na modernizację dróg na terenie gminy Drużbice. Pracami zostaną objęte drogi w miejscowościach Zwierzyniec, Rawicz, a także zostaną wykonane II etapy robót na drodze gminnej Gręboszów i drodze Wdowin Kolonia – Suchcice.